Още една гледна точка към определението на бизнес процесите

Във всяка организация, дори в едно обикновено домакинство, има процеси, които се следват с цел да се постигне определен резултат. Представете си например процеса при назначаване на нов служител в компанията, при подадено оплакване от клиент или пък когато кухнята вкъщи трябва да бъде почистена.
Обикновено процесите не са много добре осъзнати, не се изпълняват винаги по един и същ начин, не са добре документирани. В една малка организация те могат да се изпълняват ефективно, защото има един човек, за когото това е задължение. Този човек е изпълнявал процеса много пъти и вероятно е добил рутина с годините.
Но какво се случва, ако този човек напусне? Или какво се случва в големите организации? Ако повече хора трябва да бъдат ангажирани с процеса в една по-сложна  организационна среда, тогава процесът се случва непоследователно и неефективно.
Има разлика между кой да е процес и добре управлявания бизнес процес. Бизнес процесът трябва да бъде:
Консистентен (Consistent)
Бизнес процесът протича по един и същ начин всеки път, независимо кой го изпълява.
Измерим (Measurable)
Резултатите от бизнес процеса могат да бъдат измерени, за да се гарантира, че на изхода те съотвестват на поставените цели.
Прехвърлим (Transferable)
Бизнес процесът е добре документиран и осигурен с ресурси, за да може да бъде изпълнен от всеки квалифициран човек, когато е необходимо
Устойчив (Sustainable)
Бизнес процесът е достатъчно гъвкав, за да продължи да постига резултата, дори при промяна в заобикалящата среда.
Непрекъснато подобряван (Continually Improved)
Бизнес процесът е непрекъснато анализиран и подобряван, за да е увеличи ефективността и ефикасността му.

В допълнение, бизнес процесите се управляват като активи на огранизацията, точно както бихте управлявали важните за производството машини. Всеки бизнес процес трябва да има един “притежател”, който е отговорен за неговото създаване, подържане, изпълнение и за осигуряването на резултат, който носи стойност за организацията.
Накрая, бизнес процесите са проектирани да доставят стойност на потребителя. Това означава, че бизнес процесът трябва да пресече, да обедини няколко функции в организацията, за да постигне крайния резултат, предназначен за клиента.

От тук.
Публикувано в BPM теория, Process Modeling, Изследване.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>