Функционален подход + йерархия, процесен подход + информация

Олег Вишняков и Ирина Дятлова от IDS Scheer Русия за Process.biz: Процессно-ориентированный подход в управлении организацией.

Тезите са обяснени като за читатели, които имат представа от история на мениждмънта. Процесният подход е противопоставен на функционалния, най-голямата тежест е върху управлението на човешките ресурси, за софтуер и дума не става.
Това е частта, в която авторите изброяват недостатъците на стария начин на управление, докато обясняват резултатите от BPM.

Да разгледаме някои от резултатите от процесно-ориентирания подход:

  • Намалява времето за изпълнение на процеса, а качеството на изпълнение на задачите се повишава, за сметка на отпадналите операции за предаване на информация по йерархичните нива. При функционалния подход средно 20% от времето е за изпълнение на операцията, а 80% – за предаване на резултатите. Всъщност, работата на мениджъра е посветена на “спояването” на функциите в процеса.
  • Става възможно да се оцени ефективността на всяка отделна операция в процеса спрямо ефективността на целия процес. При функционалния подход резултатите на служителите се оценяват на база субективните представи на мениджъра, а не от гледна точка на добавената стойност в процеса.
  • Осигурява последователност на резултатите от операциите в рамките на процеса. Функционалният подход се характеризира с противоречия в действията и интересите на функционалните звена в организацията, което в крайна сметка намалява ефективността на процесите.
  • Намаляват се разходите за администриране, оттам и разходите за крайния продукт от процеса. При функционалния подход разходите растат заради по-големия брой на операциите – необходимо е по-често предаване на данни и междинни резултати между функционалните звена, а има и голям брой излишни операции, породени от неразбирането на процеса.
  • Възможност за изграждане на система за мотивиране на служителите, основана на резултатите от процесите, в които участват. При функционалния подход отсъства интерес към резултата от процесите, защото потребител на резултата е функционалния ръководител.
Публикувано в BPM теория, Автоматизация, Изследване.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>