Въведение в BPM от Alan McSweeney. Очарователен академичен дух и обхватно изследване на теорията на процесите

Много сериозна презентация, в която е събрана и систематизирана фундаментална информация за процесния мениджмънт. Впечатляващо, 551 слайда, в които всичко си е на мястото.
Alan McSweeney e разположил теорията на процесите върху цялостната теория на управлението. Гледната точка е на управляващите предприятието, но е ок и за студенти.
Документът съдържа информация за почти всички ключови понятия от материята. Може да се ползва като справочник или учебник, не е за прочитане “на един дъх”.

Цитат от частта, в която става дума за процесната култура на организациите:
“A process culture is a concept in whitch the business’ processes are known, agreed on, communicated and visible to all employees. Characteristics of a process culture include:
- General agreement on what are the business process
- Understanding how business process interact and affect each other
- Clear definition of what value each process produces
- Documentation of how each process produces its results
- Understanding of what skills are required for each process
- Understanding of how well each process perform
- Ongoing measurement of process performance
- Management decision based on process performance knowledge
- Owners of each process having responsibility and accountability for process performance.”

Публикувано в: BPM теория
Комантари: Добави коментар

Семпло обяснение на BPM

Кратко видео със семпло обяснение на BPM. Почти е невъзможно процесния подход да бъде обяснен с по-малко думи. Представя повече гледната точка на бизнес-мениджърите. Автори са канадците от Interfacing. Малко в повече идва “понятието” EPC, но това все пак е корпоративно видео – компанията се стреми да отличи своя софтуер.

“Business Process Management Software (BPMS) manages processes and the attributed information in a simple and intuitive way, allowing your employees to focus their time on process improvement and execution, rather than on managing the processes themselves … By using a BPMS tool, your company gains the value of BPM without being burdened with the maintenance of process information. Instead the information is put at your fingertips”
Публикувано в: BPM теория
Комантари: Добави коментар

Да управляваш или да автоматизираш?

To manage or to automateАнатолий Белайчук и Юлия Вагнер описват някакъв свой случай в ops.ru – въвеждане на не чак толкова сложен процес, но за голяма огранизация, която изглежда няма много опит с процесите. Покрай процеса авторите са се сблъскали с всички критични точки, в които теорията и практиката на BPM изглеждат трудни за примиряване.
В два момента сложни неща са обяснени просто.
“Это не фотография, это кино”
Нищо в процесите не е завършено веднъж и завинаги. Добрият подход е: непрекъснато оптимизиране, с малки, но чести стъпки. Непрекъснатото усъвършенстване е въпрос на култура на управлението.
“Управлять или автоматизировать”
Работа на бизнес-мениджърите е да направят качествен дизайн на процеса. Автоматизацията (повече свързана с ролята на IT специалистите) идва след това, след като процесът доказано работи и води до търсените резултати.
Заключението на авторите е: “…только после того, как схема процесса более-менее устоялась и проведена начальная оптимизация, можно постепенно менять приоритеты и выделять больше ресурсов на автоматизацию.”
Ето целият текст: линк
Публикувано в: BPM теория, Автоматизация
Комантари: Добави коментар