BPM: Тенденции 2012

Какво става с BPM през последната година и как се развива пазарът – традиционният преглед на BPTrends, от анализаторите Пол Хармън и Силия Улф.

Следващата година

Икономическата криза, настъпила в САЩ през 2008 г., се разпространи в други страни, с различни последици за всеки регион. Някои страни, като например Австралия, останаха сравнително стабилни, докато Европа среща значителни трудности. САЩ, изглежда, бавно се възстановяват, а преобладащавото очакване е за една малко по-добра 2012-та, в сравнение с миналата година.
Пазарът на BPM е в растеж, все повече компании разчитат на процесния мениджмънт и все повече компании се ориентират към процесни методологии и технологии, за да подобрят производителността и да намаляват разходите си.
Наблюдава се пренасочване от Six Sigma, който доминираше допреди няколко години, към Lean и BPM. Изборът на Lean се дължи на убеждението, че е добър инструмент за бързо подобряване на производителността. Организациите, които поставят акцент върху BPM, се водят от убеждението, че процесите трябва да бъдат управлявани централизирано, и че различните подходи към процесите на промяна трябва да бъдат по-добре координирани, за да успеят да подобрят и поддържат  резултатите си. В някои случаи компаниите схващат BPM като инициатива от областта на информационните технологии, но като цяло понятието все повече се свързва с бизнес-мениджъмънта. Тенденцията е процесното управление да се възприема като средство за координация – на дейностите по реинженеринга (BPR), Lean и Six Sigma, а също и на ERP и ИТ-инициативите.
През последната година много организации бяха принудени да съкратят значителна част от персонала си, за да се намалят разходите. Хора, които са тясно специализирани в разбирането и подобряването на процесите и на организацията на работа, изпитват известни затруднения на пазара на труда. По-гъвкави специалисти, които наблягат на по-интегриран подход и се фокусира върху резултатите, а не върху методите и инструментите, се радват на по-голямо търсене на услугите си.
В прегледа на BPTrends от 2005 г. по-малко от 50% от анкетираните казват, че тяхната организация се занимава с моделиране на процеси. При прегледа през 2011 г. цифрата вече е над 75%. Значителен ръст! В същото време, повече от 75% от анкетираните през 2011 г. твърдят, че техните организации вече имат сериозен интерес към BPMN. Свидетели сме на преход от голям брой нотации за моделиране към стандартизиране на инструментите и техниките. Ясно изразеното желание на потребителите за стандартизация се дължи на нуждата да се проектират процесните модели в цялата организация, във всички звена и действия.
Има ясна тенденция за консолидиране на на BPMS пазара, подчертана от най-малко пет придобивания: Kofax купи Singularity, Progress Software купи Corticon, TIBCO купи Nimbus,
OpenText купи Global 360 и Metastorm. В същото време доста доставчици, нови за този пазар, представиха  BPMS продукти. Концепцията за BPMS (като инструменти или платформи) продължава да стават по-комплексна. Софтуерните решения на големите доставчици като IBM и Software AG включват все по-усъвършенствани инструменти, с използването на много различни технологии, които производителите се борят да интегрират.
В повечето организации групата служители, отговорна за анализа и моделирането на процесите, е различна от групата, натоварена с автоматизацията им. Това предполага необходимостта от различни видове софтуер – един тип, който е фокусиран върху бизнес-управленските аспекти, и друг, който се използва от ИТ-хората, заети с автоматизацията на отделните елементи от процесите. Разделението води до промени в пазара и е един от основните фактори, допринасящи за влизането на нови доставчици. На пазара има място за по-лесни за използване инструменти, с които да работят бизнес-потребителите. Нишата е безинтересна за най-големите доставчици на софтуер, които са фокусирани по-скоро върху сложните инструменти, предназначени за ИТ специалистите в организацията.
Допреди няколко години професионалните конференциите на бранша бяха по-фокусирани върху BPM и BPMS. През последната година основните конференции, като IRMUK BPM в Лондон и Building Business Capability Conference във Форт Лодърдейл, съчетаха темите за BPM с теми за организационната архитектура, бизнес-анализа, бизнес-правилата и др.
В същото време BPM като академична дисциплина търпи бързо развитие и това осигурява базата за научни изследвания и създаване на квалифицирани специалисти (от чиято липса бизнесът страдаше доскоро). Тазгодишната Международна BPM конференция ще се проведе в Талин, Естония, през септември, а през 2013 – в Пекин. Изборът на градовете означава, че географията на BPM се разширява.
През 2005 г., когато BPTrends направи първия си преглед на BPM пазара, само по-малко от 25% от респондентите бяха от извън Северна Америка и Европа. Сега цифрата е над 33%, с голямо нарастване на броя на анкетираните от Австралия, Южна Америка и Близкия изток. Прогнозите за 2013 са за засилен интерес и нарастнал брой на участниците от Индия и Китай.
Не се очаква рязък скок на пазара на BPM през 2012 г.  В някои страни и някои индустрии се очертава сериозен ръст, но световната икономика все още е твърде крехка и не предполага еуфорични прогнози. Въпреки това, тази година трябва да бъде добра. Организациите ще имат по-голям интерес, повече компании ще развиват интегрирани подходи в практиката си. Тези, които са въвлечени в BPM по-рано, ще се радват на по-успешни операции. Тенденцията за преход към BPM е възходяща и предстои да нараства още. Все повече хора от различни направления ще работят заедно и ще помогнат на организациите да използват процеси като по-ефективен начин за създаване на бизнес.
Публикувано в BPM теория, Изследване.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>